Synbortfall 1177

Synnedsättning – 1177

16 dec. 2022 — På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och …

Näthinneavlossning – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Vid en näthinneavlossning är det vanligt att se ljusblixtar och en skugga i utkanten av synfältet. Näthinneavlossning gör alltid att du förlorar synen på ögat, om du inte snabbt får behandling. Därför är det mycket viktigt att du får behandling snabbt.

Stroke – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

Reportage: Magnus fick en stroke – 1177

Synbortfall och domningar. Det under sommaren som Magnus kände sig konstig. Han var yr och synen var påverkad. Han upplevde ett slags flimmer.

Glaskroppsavlossning – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Glaskroppen är en genomskinlig geléaktig massa som fyller ut utrymmet mellan linsen och näthinnan i ögat. Den sitter fast i näthinnan. När vi åldras skrumpnar glaskroppen ihop samtidigt som vävnaden som fäster glaskroppen i näthinnan blir svagare. Det gör att glaskroppen kan lossna från näthinnan.

Migrän – 1177

Den näst vanligaste formen av huvudvärk är migrän. Den kommer oftast i intensiva anfall. Huvudvärken kan hålla i sig i upp till tre dygn eller mer varje …

Den näst vanligaste formen av huvudvärk är migrän. Den kommer oftast i intensiva anfall. Huvudvärken kan hålla i sig i upp till tre dygn eller mer varje gång. Både barn och vuxna kan få migrän. Sjukdomen går inte över. Men du kan få både läkemedel och annan behandling som lindrar besvären.

Öppenvinkelglaukom, grön starr – 1177

29 mars 2021 — De flesta som får öppenvinkelglaukom är äldre än femtio år. Utan behandling kan synen blir mycket sämre och till slut försvinna helt. Sjukdomen …

Öppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom som gör att ditt synfält sakta krymper. Det är vanligt att inte märka av besvären förrän sjukdomen ger större skador. Därför är det viktigt att bli undersökt. Det finns olika behandlingar som kan hjälpa.

Svimning – 1177

6 nov. 2020 — Att svimma innebär vanligtvis att du faller ihop från att ha stått upp och blir medvetslös under en kort stund. Svimning beror på att …

Att svimma innebär vanligtvis att du faller ihop från att ha stått upp och blir medvetslös under en kort stund. Svimning beror på att blodtrycket sjunker och är oftast inte skadligt. Det är ovanligt, men ibland kan svimning bero på någon sjukdom som epilepsi, stroke eller hjärtfel. Ring 112 om någon svimmar och inte snabbt vaknar och mår bra igen.

Havandeskapsförgiftning – 1177

Vid havandeskapsförgiftning får du som är gravid för högt blodtryck. Barnet kan växa dåligt och dina organ kan påverkas om blodtrycket blir för högt.

Synstörningar, akuta – vårdriktlinje för primärvården

Synstörningar, akuta – vårdriktlinje för primärvården – Vårdgivare Skåne

Patientinformation. Synnedsättning, 1177 · Skelning och dubbelseende hos vuxen, 1177. Om innehållet. Publicerat: 2021-10-01. Giltigt till: 2024-10-31

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nyckelord: binokulärt, monokulärt dubbelseende, nynnedsättning, synförlust, nedsatt syn, synstörning, dimsyn, makula, optikus, synnerv, synfält

Keywords: synbortfall 1177, synrubbningar 1177, blodpropp i ögat 1177